Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΦΡΑΤΖΕΖΟΥ ΜΑΛΑΜΩ συζ. ΞΕΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.01269.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 2
Betten : 4
Adresse : ΛΕΦΟΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423033537
ΦΡΑΤΖΕΖΟΥ ΜΑΛΑΜΩ συζ. ΞΕΝ.