Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02848.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 7
Betten : 13
Adresse : ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΣΟΥΡΠΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Handys : 24220 91227
ΠΡΙΟΝΙΣΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΧΡ.