Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΣΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02717.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 5
Betten : 14
Adresse : ΛΕΥΚΗ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Handys : 2422041800
ΣΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ