Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΣΕΡΕΤΗ ΣΟΦΙΑ του Γ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00392.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 6
Betten : 15
Adresse : ΤΣΙΤΣΙΝΑ & Δ.ΣΤΑΥΡΙΔΗ 3 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37000
Handys : 2428076233
ΣΕΡΕΤΗ ΣΟΦΙΑ του Γ.