Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΣΚΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02347.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 5
Betten : 12
Adresse : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Handys : 2423022305
ΣΚΟΥΡΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ