Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΣΟΥΪΠΑΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02903.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 8
Betten : 18
Adresse : ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44 ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38500
Handys : 2421088255
ΣΟΥΪΠΑΣ ΔΗΜ. & ΣΙΑ ΟΕ