Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00140.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 5
Betten : 12
Adresse : ΛΥΡΙ ΠΡΟΜΥΡΙΟΥ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423071239
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚ.