Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02960.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 8
Betten : 18
Adresse : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 24260 31515
ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ