Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.01170.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 7
Betten : 17
Adresse : ΜΟΡΤΙΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423071120
ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ