Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΤΣΙΑΚΑΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.1Κ.03743.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 3
Betten : 6
Adresse : ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38000
Mobile : 69840062
ΤΣΙΑΚΑΤΗΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ