Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01789.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 5
Betten : 10
Adresse : ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΡΙΚΕΡΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37009
Handys : 2423091618
ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚ.