Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΖΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.01222.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 2
Betten : 5
Adresse : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423065267
ΖΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΓΕΩΡ.