Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΧΡ. ΚΑΡΡΑΣ & ΒΑΣ. ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΕΠΕ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.03010.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 6
Betten : 18
Adresse : ΑΦΗΣΣΟΣ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Handys : 2423033642
ΧΡ. ΚΑΡΡΑΣ & ΒΑΣ. ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΕΠΕ