Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΛΩΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00673.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 6
Betten : 12
Adresse : ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Handys : 2422041008
ΛΩΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝ.