Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01630.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 6
Betten : 12
Adresse : ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Handys : 2422041345
Mobile : 6977982165
ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜ.