Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΠΛΑΚΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΧΙΛ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00548.00.00
Klasse : 1
Zimmer : 9
Betten : 18
Adresse : ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Handys : 2310423211
ΠΛΑΚΙΔΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΧΙΛ.