Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.10.00.02497.00.00
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : Παπά Νερό, 370125
Τηλέφωνα : 242603100
Υπεύθυνος : ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ