Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02496.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031005
ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΣΤ.