Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΕΥΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.01846.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031005
ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΕΥΣΤ.