Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΧΛΑΔΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.02426.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 8
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37013
ΑΧΛΑΔΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ