Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.03206.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΜΗΛΙΝΑ Ν. ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 65230
ΑΛΙΒΑΝΙΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ