Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.01490.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 20
Διεύθυνση : ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426049726
ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ