Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΔΗΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.01786.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ συζ. ΔΗΜ.