Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.02371.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 9
Κλίνες : 18
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 24230 22071
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ