Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΡΜΩ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01053.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38500
Τηλέφωνα : +30 2428093378
ΑΡΑΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΡΜΩ