Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.1Κ.01170.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 9
Διεύθυνση : ΠΗΓΑΔΙ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Τηλέφωνα : 24220 41021
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ