Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ν.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00394.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422092025
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Ν.