Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01843.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 24
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2428099437
ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠ.