Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01837.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2428099437
ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΠ.