Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΓΔΟΥΤΗ-ΠΑΡΙΣΗ ΟΛΓΑ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.00656.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 13
Κλίνες : 28
Διεύθυνση : ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426049392
ΒΑΓΔΟΥΤΗ-ΠΑΡΙΣΗ ΟΛΓΑ