Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.01271.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΝΤΑΜΟΥΧΑΡΗ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426049475
ΒΑΪΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ