Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΛΑΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΤ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.01789.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 8
Κλίνες : 16
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423065372
ΒΑΛΑΣΣΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΣΤ.