Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ του Δ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00522.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022330
ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ του Δ.