Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.02042.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 5
Κλίνες : 10
Διεύθυνση : ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422092047
ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κ.