Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ι.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.02109.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΠΤΕΛΕΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37008
Τηλέφωνα : 2422092075
ΒΑΛΩΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ι.