Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00154.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 2
Κλίνες : 4
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071545
ΒΑΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜ.