Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΛΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΔ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.02084.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071081
ΒΑΛΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΑΝΔ.