Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΛΤΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ του ΣΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00614.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031121
ΒΑΛΤΣΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΛΕΤΑ του ΣΠ.