Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.17850.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 11
Διεύθυνση : ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031826
ΒΑΛΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝ.