Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΛ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00163.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 9
Κλίνες : 18
Διεύθυνση : ΠΑΛΤΣΗ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423054708
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΛ.