Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ Α.Ε.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.3Κ.02167.01.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423064497
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ Α.Ε.