Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00562.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 13
Διεύθυνση : ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031334
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣ.