Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΕΛΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΠ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00362.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΑΝΗΛΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37001
Τηλέφωνα : 2426031801
ΒΕΛΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΠ.