Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΕΡΒΕΣΑΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΦΙΛ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.02797.00.00
Κατηγορία : 3
Δωμάτια : 4
Κλίνες : 9
Διεύθυνση : ΒΥΖΙΤΣΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423086346
ΒΕΡΒΕΣΑΒΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΦΙΛ.