Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.00648.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 10
Κλίνες : 20
Διεύθυνση : ΚΟΡΩΠΗ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022301
ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δ.