Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΕΡΓΟΥ-ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01551.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 6
Κλίνες : 12
Διεύθυνση : ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
Τηλέφωνα : 2423022094
ΒΕΡΓΟΥ-ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ