Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΛΑΣΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ συζ. ΙΩΑΝΝΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02958.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 6
Διεύθυνση : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 24230 65691
ΒΛΑΣΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ συζ. ΙΩΑΝΝΗ