Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΟΝΤΖΟΥ-ΒΡΑΚΟΖΩΝΗ ΖΩΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.13.2Κ.01788.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 11
Κλίνες : 21
Διεύθυνση : ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Τηλέφωνα : 2426031926
ΒΟΝΤΖΟΥ-ΒΡΑΚΟΖΩΝΗ ΖΩΗ