Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Ι.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01631.00.00
Κατηγορία : 2
Δωμάτια : 3
Κλίνες : 9
Διεύθυνση : ΠΑΛΤΣΗ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423055626
ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του Ι.