Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΚΩΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.1Κ.00674.00.00
Κατηγορία : 1
Δωμάτια : 7
Κλίνες : 14
Διεύθυνση : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Τηλέφωνα : 2423071071
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΚΩΝ.